Wie zijn wij....


De Hersteld Apostolische Zendinggemeente is van oorsprong in 1863 voortgekomen uit de Katholiek Apostolische Kerk. Deze Kerk is in het jaar 1832 in Engeland tot stand gekomen doordat na oprecht gebed de Heilige Geest voor het eerst sinds eeuwen weer door profetie in de gemeente sprak en de Heere God door het woord der profetie twaalf apostelen in het Ambt der bediening riep.

De geloofsgemeenschap is door de Nederlandse Staat officieel als Kerk ingeschreven onder Privaatrecht nummer K.G.208.

De Kerk heeft ten doel om de Bijbel, de enige grondslag voor het geloof, bekend te maken onder de mensen, zodat het heil dat de Heere Jezus ons door zijn lijden en strijden heeft bereid, niet verloren gaat, en tenslotte D.V. alle mensen zalig zullen worden.

Wij geloven dat de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus het Hoofd van de Kerk is, die Hij bestuurt door de Heilige Geest Die in haar spreekt door het woord der profetie.

Wij geloven dat wij van Gods wege de opdracht hebben, om gelijk Elia en Johannes de Doper Israƫl opriepen tot de Wet en de Getuigenis, de mensheid op te roepen tot de leer der apostelen.

Wij geloven dat alle mensen zalig kunnen worden.

Wij geloven dat de Heer Jezus spoedig persoonlijk weer zal komen en dat Zijn komst voorafgegaan zal worden door de opstanding uit de doden en de verheerlijking der levend overblijvenden die daartoe waardig zullen bevonden worden.

Niet door kracht noch door geweld maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen.